O nás

Firma STATIKA AT s.r.o. byla založena roku 1997, navazuje na práci firmy Statika sdružení statiků stavebních objektů založené v roce 1992 s týmž vedením.

Firma se zabývá projekční činností v oboru statika se zaměřením na rekonstrukce památek, památkových, historických objektů a objektů pozemních staveb.

Zpracováváme

 • průzkumy stavebně technické
 • projekty pro návrh stavby, studie, územní řízení
 • projekty pro stavební povolení
 • prováděcí projekty
 • posudky

Další zajišťované průzkumy

 • mykologie (průzkum dřevěných konstrukcí stropů a krovů včetně návrhu následného ošetření a návrhu možného statického zajištění zkoumaných konstrukcí)
 • geologie a hydrogeologie (prohlídka místa a sond geologem, zajištění kopaných případně vrtaných sond, zjištění archivní podkladů včetně vyhodnocení)
 • zkoušky zdiva, betonu, výztuže, oceli včetně vyhodnocení a přeposouzení
 • nedestruktivní průzkum dřevěných stropů pomocí Endoskopu (měření konstrukce s vyhodnocením)
 • destruktivní sondy do stropních konstrukcí (dřevěných trámových stropů) s vyhodnocením a posouzením na stávající i nové využití
 • provádění pasportů (dokumentování stávajícího stavu objektu s fotodokumentací) před při a po stavbě jak vlastního objektu tak i sousedních objektů navazujících na staveniště
 • možnost zajištění konzultace s navazujícími profesemi, včetně služeb architekta
 • V současné době neprovádíme rekonstrukce panelových objektů (včetně úprav bytových jader) ani jiných prefabrikovaných konstrukcí

Práce jsou prováděny pomocí CAD systému ACAD /RCD, RECOC/, Allplan Nemetshek, na výpočetní modely jsou použity programy ESA PT, Scia Engineer 2011, FINE, Geo, skupina programů RIB, Zoner Photo Sudio, Microsoft Office, OpenOffice